Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

1. Ngoại hình

Face: 7.5 Được, trang điểm khá đậm,xinh nhưng không đến nỗi thiên thần.
V1:7.5 Đẹp .
V2:7.5 Chuẩn.
V3:7,5 Được.
Da:Lưng hơi nhiều mụn 🙂
Dáng: 7.5 OK .
Bụng: Có hình săm ở rốn 😀

2. Service

Quả em ấy diễn rên như thật, như kiểu là sướng thật ấy :))

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

Gái gọi Quán sứ, Linh Thiên Thần 6666 full mặt luôn

You may also like...