[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

Thân gửi em người yêu cũ này cái đit mẹ mày luôn ngày hôm nay bố mày xin tuyên bố với mày này: Lúc yêu nhau bố mày không làm gì sai trai với mày, mày 5 lần 7 lượt nói chia tay tao thế này thế kia, bố mày yêu mày thật thì thật đây, đã bỏ qua cho mày nhiều nhưng ngày hôm này tao xin kể cho tất cả anh nghe câu chuyện này: cãi nhau 2 ngày song tán mày quay ra tán bạn tao và yêu cả bạn tao các.

Thứ tình cảm hơn mức anh em, bố mày đã tha thứ rồi nhưng ngày hôm nay khi tao đã chia tay với mày rồi thì mày quay sang tán thằng Khang kia nó là em tao tao thấy chúng mày nói chuyện thân thân thì tao mới nói thằng Khang đấy là người yêu anh em đừng có mờ yêu mồm thi nói là vâng em biết rồi các thứ lai nghĩ em linh tinh. Nhưng tinh cảm cũng nhanh. Đấy em và người yêu anh, anh quen nhau được 3 ngày trên thế giới ảo hôm nay em và người yêu cũ đã đi nhà nghỉ với nhau vcl đấy.

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

[Góc bóc phốt] Bị đá thanh niên bóc phốt Hot girl Ju Li, đăng ảnh nhạy cảm

You may also like...